ارسال محصولات با پست پیشتاز می باشد و هزینه آن پرداخت گردیده و محصولات بین ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر به دست شما می رسد و شما هیچگونه وجهی نمی پردازید.

از سایت با زرین پال

کیفیت کارهای ارسالی به یقین بهتر از عکس می باشد.